użytkownik niezalogowany
Autor:~ewelina
Aktualizacja:

zmiany w stypendiach dla studentów

Droga Redakcjo!

Może zainteresuje Was temat  studenckiej tegoroczje niedoli:

Oto jak rząd "pomógł" studentom zmieniając ustawy o świadczeniach pomocy materialnej dla studentów:

 

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

Od roku akademickiego 2011/2012 wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą wyłącznie na wniosek studenta!

Od roku akademickiego 2011/2012 student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od roku akademickiego 2011/2012 studenci będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:

stypendium rektora dla najlepszych studentówstypendium socjalnestypendium specjalne dla osób niepełnosprawnychzapomogę

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane będzie wyłącznie na wniosek studenta! Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mógł otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria otrzymywania stypendium określone będą w Regulaminie Pomocy Materialnej dla Studentów WSInf.

Stypendium socjalne będzie mógł otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o te świadczenia ustala Rektor WSInf w porozumieniu z Samorządem Studenckim WSInf.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie mógł otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustali Rektor WSInf w porozumieniu z Samorządem Studenckim WSInf w Regulaminie Pomocy Materialnej dla Studentów WSInf

Wraz z postępującymi pracami nad wdrożeniem nowych regulacji prawnych w Wyższej Szkole Informatyki sukcesywnie zamieszczane będą bardziej szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej.

Informacje stypendialne:

Stypendium naukowe w roku akademickim 2010/11 przyznane jest na rok akademicki (10 m-cy) pod warunkiem złożenia indeksów w Dziekanatach do 15 marca 2010r i do 30 września 2010 r.Studenci ubiegający się o stypendium naukowe za rok akademicki 2010/11 zobowiązani są do złożenia indeksów w Dziekanatach do 15 marca 2011r i do 30 września 2011 r.Studenci ubiegający się o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, na wyżywienie i mieszkaniowe na semestr zimowy 2010/11 zobowiązani są do złożenia wniosków oraz dokumentów w terminie 15 września – 15 października 2010 r.Studenci otrzymujący stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, na wyżywienie i mieszkaniowe w semestrze zimowym 2010/11 zobowiązani są do złożenia tylko wniosków w celu ich przedłużenia na semestr letni 2010/11 w terminie 15 lutego – 15 marca 2011 r.

 

I tak oto z 10 osób najlepszych na roku, na danym kierunku, stypendium naukowe otrzyma w porywach 10 osób najlepszych na uczelni. Czy to ma pomóc studentom? Jesli tak to w jaki sposób? Najbardziej bulwersuje mnie fakt, że o tych zmianach dowiaduje się teraz, kiedy już po przysłowiowych frytkach - przeciez nie musiałam zakupwac na piatki z przedmiotów na których mi nie zależało, mogłam je po prostu zdać - ale ja liczyłam na to stypendium, szacowałam, że znajdę sie w pierwszej piątce z moja średnią 4,5, co nie było łatwe. Ale, że nie zajęłam miejsca w żadnym konkursie, nie jestem nawet brana pod uwage! TRZEBA BYŁO MI O TYM POWIEDZIEC NA POCZATKU UBIEGŁEGO ROKU AKADEMICKIEGO!!!!Prawo działa w tym przypadku wstecz, jak dla mnie jest to postępowanie niezgodne z prawem. Dziękuję wszystkim politykom, którzy przyłożyli rękę do mojej obecnej sytuacji materialnej. Dla Was 300 zł miesięcznie to butelka whisky, a dla mnie to jedzenie na dwa tygodnie.

Zdemotywowaliście mnie - nie pójdę więc na wybory, bo aż mi wstyd, że głosowałam w poprzednich i przyczyniłam się do tego co się stało.

Komentarze (0)

Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.