MATERIAŁ INTERNAUTY

Złożenie kwiatów na grobie oficera BOR śp. Marka Uleryka

W niedzielę na grobie śp. ppor. BOR Marka Uleryka wieńce i wiązanki kwiatów złożyły delegacje samorządowców, stowarzyszenia i partii politycznej. Do Dziewierzewa przyjechał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który wraz z Burmistrzem Kcyni Markiem Szarugą złożyli okolicznościowe wieńce.