użytkownik niezalogowany
Autor:~Zbigniew
MATERIAŁ INTERNAUTY

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o adwokaturze, adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie treści następującej: „Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej".Czy pan Duda zna przysiege adwokacka.