MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Zamek w Bobolicach

Materiał wykorzystany na antenie
Materiał wykorzystany na antenie

Na Antenie

Materiał wykorzystany w serwisie
Materiał wykorzystany w serwisie

Wykorzystany w serwisie

Wspaniały zamek w Bobolicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej został zbudowany za panowania Kazimierza Wielkiego ok 1350 roku. Należał do systemu obronnego warowni królewskich nazywanych Orlimi Gniazdami. Odległości: Częstochowa 40 km; Katowice 60 km; Kraków 90 km; Warszawa 260 km