użytkownik niezalogowany
Autor:~Ewa Filipowicz
MATERIAŁ INTERNAUTY

Za miesiąc matury reżymie san

Za miesiąc matury reżymie sanitarnym. Uczniowie mają być w maseczkach dopóki nie zajmą miejsc w ławkach. Potem je zdejmą , 16 osób w standardowej klasie, przed uczniami 3 osoby z komisji. Czy to na pewno jest bezpieczne? A jeśli wśród uczniów będzie bezgorączkowy superroznosiciel i kichnie w klasie? Lub będzie nim nauczyciel? Nie planuje się testów ,tylko mierzenie temperatury. Jako egzaminator maturalny w starszym wieku czuję się z tym bardzo niekomfortowo.