użytkownik niezalogowany
Autor:~Galeria Miejska we Wrocławiu
MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Wystawa Hello, Modernity! Julii Curyło

Hello, Modernity!

Wystawa Hello, Modernity! w Galerii Miejskiej we Wrocławiu jest pierwszym tak dużym, i tak zróżnicowanym przeglądem twórczości Julii Curyło. Składają się na nią cykle: LHC, Boska cząstka, Zderzenia oraz Spotkania jak również obrazy zapowiadające kolejne serie. Częścią wystawy malarstwa są dmuchane rzeźby: Kury Feministyczne znajdujące się poza galerią, w przestrzeni miasta, między innymi na Placu Solnym i przy Hali Targowej.

 

Tytuł wystawy Hello, Modernity! świadczy o ambiwalentnym i zdystansowanym postrzeganiu przez artystkę nowoczesnej kultury w jej dzisiejszym kształcie. We wszystkich pracach Curyło, niezależnie od poszczególnej problematyki, odnajdziemy kilka źródeł jej fascynacji. Obrazy Julii Curyło znajdują się gdzieś między dyskursem artystycznym, nauką i wiarą – pokazują sprzeczności, ograniczenia i absurdy dzisiejszego świata.

 

Imponuje wielorakość tropów pozostawionych przez artystkę w jej obrazach, czasami zwodniczych, czasami wieloznacznych. Właściwie wszystkie sfery duchowej działalności człowieka poddaje ona testowi. Hello, Modernity! stanowczo nie jest zawołaniem kogoś, kto bezkrytycznie przyjmuje aktualne normy, mody, trendy. Kogoś, kto chce być „cool”, choć brak mu zapału, by autentycznie tworzyć prawdziwą kulturę. Religia, nauka, sztuka, wszystkie one zdają się być podatne
na fetyszyzację i ideologizowane.

 

Obecne w komentarzach i omówieniach sztuki Julii Curyło odniesienia do neo-popartu, symbolicznego realizmu, fascynacji kiczem, Jeffem Koonsem, aktywizmem, wpisywanie w modne trendy gromiące obłudę sztuki religijnej – może być pułapką. W zetknięciu z jej obrazami recenzenci nader często potykają się o sztafaż, odbijają od powłoki. Jeśli w sztuce poszukujemy zjednoczenia wyobraźni, myśli, emocji i biegłości warsztatowego doświadczenia – to spotkanie z obrazami Julii Curyło spełnia te oczekiwania. Zawarta w nich ironia nie jest ani złośliwa, ani cięta, ani wyniosła. Wręcz przeciwnie.

 

Julia Curyło Hello, Modernity!

11 października - 9 listopada 2013

Galeria Miejska we Wrocławiu

ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław

www.galeriamiejska.pl