użytkownik niezalogowany
Autor:~WPG
Aktualizacja:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie straży miejskiej w Białym Borze

W dniu 05.06.2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok w przedmiocie skargi na bezczynność Burmistrza Białego Boru (sygn. akt II SAB/Sz 31/13). Skarżący zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej w Białym Borze z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie procedur działania Straży Miejskiej i podstaw prawnych stosowania tych procedur, realizacji zadań Straży Miejskiej – zestawienia przedmiotu interwencji, kosztów utrzymania oraz wynagrodzeń i premii przyznawanych strażnikom. Skarżący domagał się m.in. wskazania podstaw prawnych powszechnie znanych kierowcom, przesyłanych właścicielom pojazdów zarejestrowanych przez gminne fotoradary druków z możliwością wyboru opcji A, B i C polegających na przyjęciu mandatu karnego wraz z punktami karnymi albo mandatu karnego nakładającego wyższą grzywnę bez punktów karnych lub odmowie przyjęcia mandatu równoznacznej ze skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie oraz podstawy prawnej domagania się od właścicieli pojazdów odpowiedzi na wezwanie wyłącznie poprzez przesłanie uzupełnionych formularzy. Skarżący domagał się również przekazania danych pozwalających na weryfikację przedmiotu i statystyk interwencji Straży Miejskiej oraz tego jaką część pracy Straży Miejskiej stanowi obsługa fotoradarów i spraw wykroczeń drogowych. Skarżący domagał się również przekazania informacji o kosztach utrzymania Straży Miejskiej, wynagrodzeniach strażników oraz wysokości i podstawach przyznawania premii. W odpowiedzi na wniosek skarżącego Komendant Straży Miejskiej nie udostępnił opisanych powyżej informacji. W związku z powyższym skarżący skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność Burmistrza Białego Boru, z upoważnienia którego działa Komendant. Sąd podzielił stanowisko skarżącego co do bezczynności i w uzasadnieniu wyroku uznał wskazane powyżej informacje za informację publiczną nieprzetworzoną, której można skutecznie domagać się od burmistrza.

 

Opisane rozstrzygnięcie należy uznać za o tyle istotne, o ile wskazuje na prawną zasadność i możliwość skutecznego domagania się przez obywateli rzetelnego wyjaśnienia procedur działania i zasad funkcjonowania straży gminnych, które często powoływane wyłącznie w celach ekonomicznych działają bardziej na granicy niż w granicach prawa. Wyrok ten otwiera drogę do upublicznienia informacji o rzeczywistych kosztach funkcjonowania straży gminnych oraz zadaniach jakie w istocie realizują. Dzięki temu możliwe będzie otwarcie dyskusji, w której jasno będą przedstawione dane wskazujące czy straż gminna rzeczywiście realizuje zadania z szeroko pojętej dziedziny bezpieczeństwa, czy tylko obsługuje fotoradary stosując wątpliwe, z punktu widzenia obowiązujących przepisów, procedury. Powyższe umożliwi uzupełnienie społecznej debaty o sensie istnienia straży gminnych o konkretne argumenty pozwalające na weryfikację czy formacja ta spełnia cele do jakich została powołana.

 

Z całością uzasadnienia wyroku można zapoznać się za pośrednictwem Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Wyrok jest nieprawomocny.

 

Komentarze (0)

Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.