Zamknięty

Pisze o tym:

412 reporterów

Dodano:

421 materiałów

Wasze komentarze po przyjęciu przez Sejm ustawy lex TVN

17 grudnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji nazywaną lex TVN. Ustawa przewidywała nowe warunki przyznawania koncesji podmiotom zagranicznym, wymuszenie zmiany struktury własnościowej oraz zmianę zasady wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 27 grudnia prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę.

Atak PiS na TVN. Czekamy na Wasze komentarze Źródło: tvn24

Po kilku miesiącach Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu niespodziewanie zajęła się nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Tak zwana ustawa lex TVN trafiła do Sejmu w sierpniu. 9 września nowelizacja została odrzucona w całości przez Senat. 17 grudnia sejmowa komisja zarekomendowała Sejmowi odrzucenie uchwały Senatu. Jeszcze tego samego dnia Sejm uchwalił ustawę lex TVN. 20 grudnia ustawa trafiła na biurko prezydenta.

W poniedziałek 27 grudnia Andrzej Duda poinformował o zawetowaniu ustawy lex TVN.

Przeczytaj Konkret24: co zmienia uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji?

Do podpisu prezydenta trafiła ustawa w wersji z 11 sierpnia 2021 roku. Składa się ona z czterech artykułów. Kluczowy jest przepis art. 1 ust. 3, dotyczący zmiany ustawy o radiofonii i telewizji, który dotyczy udzielania koncesji na nadawanie podmiotom zagranicznym.

Nowelizacja zmienia i zaostrza warunki przyznawania koncesji podmiotom zagranicznym. Koncesja taka może być udzielona, "jeżeli bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub bezpośredni lub pośredni udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49 procent".

Jeśli ustawa weszłaby w życie, koncesji nie będzie mogła otrzymać firma, która co prawda ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG; państwa UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein), ale jest zależna od spółki, która ma siedzibę poza EOG.

Grupa TVN w 2015 roku została kupiona przez amerykański holding Scripps Networks Interactive. Na początku 2018 roku został on przejęty przez koncern Discovery. Właścicielem TVN jest teraz Discovery Inc., poprzez spółkę zależną Polish Television Holding BV w Holandii - a więc należącą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2015 roku KRRiT zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - przy takich samych warunkach właścicielskich - Rada wydała koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West, nie mając żadnych zastrzeżeń do struktury właścicielskiej. Jeśli ustawa weszłaby w życie, Discovery Inc. byłoby zmuszone do sprzedaży pakietu kontrolnego akcji TVN.