Wieczorem kolo godz. 21.00 zaczęło grzmiec, błyskaać się i padać.