użytkownik niezalogowany
Autor:~Alutka
MATERIAŁ INTERNAUTY

W domu opieki gdzie przebywa m

W domu opieki gdzie przebywa moja mama zaszczepiono pensjonariuszy,nie zaszczepiono personelu,jaki to ma sens?Personel wychodzi poza dom opieki,ma kontakt z członkami rodziny i innymi ludżmi,brak szczepionek dla nich spowodować może dalsze zarażanie podopiecznych ,którzy nie nabyli jeszcze odporności.Personel domu opieki nie jest ujęty w żadnej grupie,nie wie kiedy i gdzie będzie szczepiony.Zaszczepiani są studenci uczelni medycznych i prokuratorzy, ? Alutka pomorskie