Uważam, że spot czy to taki czy inny powinien przede wszystkim uświadomić wszystkim że problem jazdy pod wpływem środków odurzających czy alkoholu to zagrożenie nie tylko dla nich samych ale zwłaszcza dla innych. Czasem jak nie można komuś uświadomić w normalny sposób że robi źle trzeba zrobić to w bardziej dobitny i drastyczny sposób. Ocenę spotu / reklamy / przesłania pozostawiam do osobistej oceny. Z mojego punktu widzenia TRAFNY