użytkownik niezalogowany
Autor:Arti1966
MATERIAŁ INTERNAUTY

Uczniowie niepełnosprawni a proponowana reforma edukacji.

Chciałby zwrócić uwagę opinii społecznej na problematykę kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

    Witam!   Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Znam środowiska rodzinne naszych podopiecznych jak i srodowisko nauczycieli, wychowawców i terapeutów zajmujących się usprawnianiem, edukacją i ogólnie pomocą uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

    Przysłuchując się w ostanim okresie planom resortu edukacji , Pani minister Zalewskiej i jej współpracowników, ale także reakcjom opozycji parlamentarnej i mediów, dochodzę do wniosku że sprawy związane z tzw szkolnictwem specjalnym, są pomijane i jakby niezauważalne.  Nawet w obecnie obowiązującym systemie młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym po ukończeniu szkoły jest często pozostawiana sama sobie i cały wysiłek zapewnienia im godziwej egzystencji i opieki spada na ich rodziny. Nikt nie bierze pod uwagę że rodzice tych osób także się starzeją , chorują itd. Z biegiem czasu zabraknie bliskich gotowych zaopiekować się niepełnosprawnymi ludźmi. Oferowane zakłady opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej są często niewydolne, warunki w nich panujące także często urągają godności ludzkiej. Jedynym kryterium jesli chodzi o żywienie tych ludzi to jak najniższa stawka dzienna. Ośrodki te mimo czasem dobrych chęci mają zbyt małe zatrudnienie i niestety bardzo niskie wynagrodzenie personelu. To też poziom sprawowanej opieki jest dość niski. Absolwenci Szkół Przysposabiających do Pracy dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością teoretycznie mogą ubiegać się o miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej, lecz w tych brakuje często miejsc. 

    Natomiast w projekcie reformy systemu nauczania nikt nie zastanowił się nad sprawą edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie obowiązujący system to 6 lat szkoły podstawowej +3 lata gimnazjum + 3 lata szkoły przysposabiającej do pracy i młodzież niepełnosprawna może uczęszczać do szkoły do 24 roku życia. W proponowanym nowym systemie widzimy zmniejszenie ilości lat nauki i rewalidacji dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, otóż ma to być 8 lat szkoły podstawowej +3 lata Szkoły przysposabiającehj do pracy. Zatem wynika z tego że nasi podopieczni stracą 1 rok nauki. W moim przekonaniu jest to działanie na niekorzyść tego srodowiska, zarówno samych dzieci , jak i ich rodziców. W szkolnictwie naszym pracownicy to wysoko kwalifikowana kadra pedagogów i terapeutów. Rodzicom naszych podopiecznych zależy bardzo aby ich dzieci mogły rozwijać się jak najdłużej pod okiem fachowców. Opiekunowie bowiem także są osobami czynnymi zawodowo i jest dla nich ogromną pomocą gdy ich dzieci przebywają w okreslonych godzinach w placówkach szkolnych.  

     Dziwne jest że żadna ze stron ani słowem nie zająknęła się na temat edukacji i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnościami. Nie mamy żadnego wsparcia z Solidarności która generalnie jakoś odeszła od obrony zwykłych ludzi, ale też OPZZ i ZNP nic na ten temat nie wspomniały. Wiele środowisk wypowiada się w temacie reformy, jedni ją popierają inni nie. Kto dostrzeże niepełnosprawnych w systemie, czyżby byli postrzegani jako bezuzyteczny balast? To mało humanitarne i antyspołeczne podejście. Tyle się ostatnio mówi o ochronie zycia dzieci niepełnosprawnych. Dobrze urodziły się, przeżyły i ci dalej. NIC nikt się tym nie interesuje poza wąską grupą organizacji społecznych i nas którzy na codzień starają się pomagać. Więc może by tak uczulić decydentów i inne włądne coś zrobić instytucje aby dostrzezono w naszych p[odopiecznych człowieka, który zasługuje na godne traktowanie. Podobnie rynek pracy który praktycznie nie istnieje dla absolwentów szkół przysposobienia do pracy. 

    Proszę więc w imieniu wszystkich środowisk związanych zawodowo i rodzinnie z osobami niepełnosprawnymi o więcej zrozumienia i szacunku dla tych ludzi .