MATERIAŁ INTERNAUTY

Tramwaj widmo

W Słupsku na ulicy Nowobramskiej od lat stoi tramwaj. Jest to pomnik upamiętniający fakt, że kiedyś po Słupsku można było poruszać się tym środkiem komunikacyjnym. W 1959 roku tramwaje w tym mieście zostały zlikwidowane w związku z ich nierentownością. Dziś po tramwajach pozostała nazwa jednej z ulic i właśnie ten tramwaj.