użytkownik niezalogowany
Autor:~Anna
MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Tarcza 2.0. czyli jak "ułatwić" życie przedsiębiorcom

W nowej Tarczy 2.0 wprowadzono nowe "ułatwienie" : konieczny elektroniczny podpis kwalifikowany, który trzeba zakupić w jednej z pięciu firm rekomendowanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Poprzednia Tarcza 1.0 była podpisywana Profilem Zaufanym, który posiada każdy przedsiębiorca i który jest darmowy. W nowej tarczy to nie wystarczy. Wniosek złoży tylko ten przedsiębiorca, który posiada lub zakupi kwalifikowany podpis elektroniczny. Niewielu przedsiębiorców go posiada, ponieważ wystarczający i bardziej rozpowszechniony był Profil Zaufany. Będzie to niewątpliwie utrudnienie, zwłaszcza dla mikrofirm, a dla niektórych być może bariera nie do pokonania. 

Jaki cel przyświeca takim zmianom? nie wiadomo i nikt nawet nie zadaje takiego pytania i nie oczekuje odpowiedzi, bo każdy chce złożyć wniosek i nie ma czasu zastanawiać się, dlaczego znów jest tak trudno, gdy miało być tak łatwo....