MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Świąteczna Myśliwska Paczka 2020r

Świąteczna Myśliwska Paczka trafiła do podopiecznych Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu

 

  Myśliwi z Koła Łowieckiego Bura Chata, które gospodaruje na terenach  zlokalizowanych w Nadleśnictwie Czerniejewo w województwie wielkopolskim,  ufundowali  dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka ze Swarzędza, sprzęt specjalistyczny do usprawniania dzieci z niepełnosprawnościami, który został przekazany w przeddzień świąt, przez Łowczego Koła Marka Baumgarta na ręce Pani Barbary Kucharskiej - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu.

Specjalistyczny sprzęt ufundowany przez Koło Łowieckie Bura Chata w ramach akcji Myśliwska Świąteczna Paczka pozwoli wyposażyć wyremontowaną sale dydaktyczną przeznaczoną dla dzieci, a dla opiekunów i terapeutów będzie dużym wsparciem w  realizacji misji usprawniania dzieci niepełnosprawnych