Tablice

Warto zobaczyć, choć to jest trudno dostępne miejsce. 2 lata temu na terenie Borów Tucholskich odsłonięto dwie tablice. Upamiętniają one dwie dziewczynki, druhną Olgę Pipczyńską i Joannę Wesołowską, z 59 Łódzkiej Drużyny Harcerek im. Barbary Marii Nazdrowiczówny, z hufca wówczas "Róża", a potem "Czuwanie". Są to dwa kamienie i tablice. Jedna z nazwiskami zmarłych dziewczynek a druga to tablica wotywna, tablica wdzięczności mieszkańcom Lotynia ze strony łódzkich harcerzy.