MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Sołtys Bobrownik na spotkaniu z Bronisławem Komorowskim

Włodzimierz Koźmiński już po raz 5 został sołtysem Sołectwa Bobrowniki. Jako jedyny delegat ze Śląska uczestniczył w Walnym Zjeżdzie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Licheniu.

 Włodzimierz Koźmiński już po raz 5 został sołtysem Sołectwa Bobrowniki. Jako jedyny delegat ze Śląska uczestniczył w Walnym Zjeździe Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Licheniu. Na Zjeździe oprócz wyboru prezesa, którym ponownie został pan Senator Ireneusz Niewiarowski dokonano również zmian w Statucie.
Misją Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji,samorządności i aktywności obywateli, aby właściwie wpływać na rozwiązywanie problemów w kraju i wspierać mieszkańców wsi w procesach integracji z Unią Europejską. W drugim dniu Zjazdu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyło się uroczyste spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Bronisławem Komorowskim. Sołtys Bobrownik miał prawdziwą satysfakcje, kiedy Prezydent Komorowski osobiście uścisnął mu dłoń i życzył wielu sukcesów i owocnej pracy w obecnej kadencji. Brak wyznaczonych stałych godzin urzędowania i codzienna praca najbliżej ludzkich spraw to wyjątkowa funkcja publiczna Sołtysa.
Gratulujemy Sołtysowi i życzymy dalszych sukcesów w jego służebnej misji społecznej.