Siedlce, coraz większe porywy wiatru, wrac z końcem dnia