"Rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na 5 lat." Wstrzymanie państwowej ziemi , gdzie tu jest zamach na własność prywatną ?