użytkownik niezalogowany
Autor:~Sląski Ślązak ze Śląska
Aktualizacja:

RAŚ to zdrada Śląska , Ślazaków i Państwa Polskiego

Kancelaria Sejmiku Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46 40-037 Katowice

Szan. Panie i Panowie Radni

Województwa Śląskiego

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli,przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej."

to rota przysięgi jaką musi złożyć radny Sejmiku Województwa i być jej wiernym.

Kategorycznie protestuję aby radnymi Sejmiku Województwa Ślaskiego byli członkowie Ruchu Autonomii Śląska, ponieważ publicznie głoszą tezy sprzeczne z treścią ślubowania, jakie muszą złożyć aby zostać radnymi urzędu Państwa Polskiego.

Uzasadnienie:

-Przewodniczący RAŚ. publicznie określił się jako osoba nielojalna wobec Państwa Polskiego, co podane jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej: (http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Gorzelik)

Jerzy Gorzelik nie odwołał ani nie zdementował swojego negatywnego stosunku do Państwa Polskiego, w szczególności jego publicznego określenia się: „ nie czuje się zobowiązany do lojalności wobec tego państwa".

Cytat opublikowanej wypowiedzi Jerzego Gorzelika przewodniczącego Ruchu Autonomii Śląska: " Nic Polsce nie przyrzekałem, więc jej nie zdradziłem. Państwo zwane Rzeczpospolita Polska, którego jestem obywatelem, odmówiło mi i moim kolegom prawa do samookreślenia i dlatego nie czuje się zobowiązany do lojalności wobec tego państwa"

Gorszącą sprawą jest także to, że dr. Jerzy Gorzelik pracuje w Uniwersytecie Śląskim na stanowisku adjunkta w Zakładzie Historii Sztuki, gdzie swoim publicznym wyznaniem demoralizuje studentów w sprawach patriotycznego wychowania, a do patriotycznego wychowania zobowiązuje go statut U. Śl. i prawo polskie na którym oparty jest statut tej polskiej uczelni.

Należy założyć, że kierowany przez Jerzego Gorzelika Ruch Autonomii Śląska wytworzył już metodę słownej dywersji antypolskiej co wyraża się między innymi następująco:

▬ Dr. Zbigniew Kadłubek, z kręgu RAŚ pełnomocnik Rektora U. Śl. ds. Ośrodka Dydaktycznego U. Śl. w Rybniku, członek katowickiego oddziału PAN, członek „Verein für Geschichte Schlesiense e. V" Berlin, zamieścił na okładce swojej promującej Śląsk książki „Myśleć Śląsk" obrazek aus Gleiwitz z czasów Adolfa Hitlera. W książce tej na stronach od 218 wychwala i lituje się nad chłopcem z Ornontowic, który freiwillig wstąpił do Wermachtu, by walczyć Für Führer, Volk und Vaterland. W książce „Listy z Rzymu" pisze: -„„Wybrołżech jynzyk "obecny" za kerym stoi wojsko, fana, urzyndy" .Tą publiczną wypowiedzią Z. Kadłubek zrównuje obecną Polskę z III Rzeszą z lat 1939-1945, kiedy na Śląsku za językiem stały: Pfanne mit Hakenkreuz, Gestapo, Politzei, Hitlerjugend, NSDAP i napisy „Polnisch streng verboten", gdy na mówiących po polsku, polskimi gwarami śląskimi, kolaboranci donosili do Politzei. Kolaboranci o których Z. Kadłubek pisze: „Poloki zaczyni wierzyć w gupoty o Ślonsku, kere sami wymyślili"(str. 69, 12 wiersz od dołu) ..... "że ktoś kaś nazwoł nos Ślonzoków, kolaborantami. I chciół nas obrazić. O Chciół bardzo! A niy obraził! Bo jo żech już downo niy słyszołtak słodkiego komplementu o Ślązokach!"(str.69, 5wiersz od dołu) " Ni ma chyba lepszego określenio Ślonzoków jak COLLABORANTES. Jestech kolaborantym, byda zawsze kolaborantym."(str70,5 wiersz od dołu) , „Kaj som te uczynki przesiadujoncych w kościołach polskich chrzescijan? Co to je za wiara, z keryj je yno tela zgorszynio i tela nienawiści? Co to je za wiara, kero je prziczynom niyustannego wykluczenio, wyciepywanio pogardzanio? W imie tradycji wyciepywanio wypyndzanio tu sie wjerzy! (Ślązoki coś o tym wiedzom jako kolaboranci) Któżby sie niey zgodziił, jak sie paczi na tych dzisiejszych pobożnych Poloków,....."(str 71, 11 wiersz od dołu)

-„Już nawet na Ślonsku niy bydzie Ślonzoków, a oni dali bydom obcy i pełni arogancji" Kto to są ci „oni"? Czy to Polacy?

Dr. Zbigniew Kadłubek Powstania Śląskie publicznie nazwał „hańbą". Ślązaków poniżył oskarżeniem o nikłą świadomość (Gazeta Rybnicka nr3/2008, str.39).

▬ Jan Rduch kandydat RAŚ do Rady miasta Rybnika, w książce „Śląsk ziemia nieznana" kolportowanej do szkół pisze: „Po zakończeniu II wojny światowej, reżim hitlerowski zostaje zastąpiony komunistyczną i polską okupacją" str. 281, wiersz 14 od dołu, „Cmentarze (całych pokoleń) naszych Ojców i Matek, przybyli tu Polacy równali z ziemią, wysadzali, podpalali..." i dalej: „Wszystko to odbyło się za przyzwoleniem władzy kościelnej – administratorów cmentarzy" str. 282 wiersz 11 od dołu., „ Nasze Śląskie cmentarze zostały po wojnie zrabowane przez przybyłych tu tych, o tej „wyższej" kulturze, którzy ... dokonali dzieła zniszczenia."str. 282, wiersz 13 od dołu., „..Ślązak jest ulepiony z innej gliny niż Polak,..."str. 280, wiersz 8 od góry

„Młodzi Ślązacy z opolskiego, wcieleni do wojska polskiego za marzenia o wolnym i autonomicznym Śląsku, przez polski wojskowy sąd byli skazywani na karę śmierci," str281 6 w.

to cząstka z jego upublicznianych wypowiedzi.

Przyjmowanie ślubowania na radnego Województwa Śląskiego od głosicieli w/w tez było by niedopuszczalną zgodą na legalizację kłamstwa i zgody na poniżanie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Ziemi Górnośląskiej wyzwolonej z pruskiego jarzma przez Bohaterów trzech Powstań Ślaskich w tym III zwycięskiego Powstania, którego 90tą rocznicę będziemy uroczyście i z dumą obchodzić już w przyszłym 2011 roku.

Ślubowanie członka RAŚ na radnego Województwa Śląskiego podlegałoby karze za : - kłamstwo i za naruszenie artykułu 135 kodeksu karnego.

Komentarze (0)

Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.