Zamknięty

Pisze o tym:

274 reporterów

Dodano:

279 materiałów

Przedsiębiorco, czy dostałeś pomoc od państwa?

Zwolnienie ze składek ZUS, odroczenie niektórych obowiązków dla firm i korzystniejsze rozliczenia podatków - między innymi takie rozwiązania mają pomóc w utrzymaniu biznesu podczas pandemii. Czy Wasze przedsiębiorstwa skorzystają z rządowych ulg? Czy otrzymaliście już pomoc? Czy okazała się wystarczająca?

 

Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że złożono już ponad 487 700 wniosków o wsparcie przewidziane w pakiecie antykryzysowym. Zdecydowana większość z nich - 437 tys. 796 - wpłynęła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 49 tys. 913 wniosków zostało złożonych w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy.

Obowiązujący od 1 kwietnia pakiet antykryzysowy, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje miedzy innymi: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.

Przeczytaj więcej o pomocy dla firm