użytkownik niezalogowany
Autor:MTymorek
MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Projekt Rapport

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG realizuje międzynarodowy projekt RAPPORT - http://rapport-llp.eu. Celem projektu, jako strategii zapobiegania wczesnemu opuszczaniu szkoły, jest podkreślenie społecznej wartości edukacji i kształcenia jako niematerialnej wartości publicznej.

Projekt ma pokazać, że wczesne opuszczanie szkoły zwiększa ryzyko marginalizacji, wykluczenia społecznego i biedy oraz pozbawia młodych ludzi, a także społeczeństwo i gospodarkę, szans rozwoju. Z drugiej strony wykształcenie, nawet jeżeli nie zapewnia natychmiastowej możliwości zatrudnienia, to pomaga chronić przed skrajną marginalizacją. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami z Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz Włoch.

Zachęcamy do zapoznania się z filmikami przygotowanymi na potrzeby projektu: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_GWXuwOQfYkPkonA1cEFl0P5vMqiTe6z oraz ulotką promocyjną: http://data.axmag.com/data/201405/20140523/U121401_F283178/FLASH/index.html

Projekt RAPPORT jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej