użytkownik niezalogowany
Autor:~Wredot
MATERIAŁ INTERNAUTY

Pożar św. Wincentego - godzina 7:00

Nagranie początku pożaru przy ul. św. Wincentego - godzina 7:00, tuż po przybyciu straży pożarnej, widziane od strony ul. Żuromińskiej.