użytkownik niezalogowany
Autor:~idf
MATERIAŁ INTERNAUTY

Poseł Zbigniew Girzyński (Pi

Poseł Zbigniew Girzyński (PiS). Według wykazu podróży służbowych - w dniach do 22.06.2014 do 27.06.2014 powinien być w Strasburgu we Francji. Tymczasem według http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=POSELGL&NrKadencji=7&Nrl=102 w dniu 26.06.2014 był w Polsce i brał udział w 59 głosowaniach podczas posiedzenia Sejmu.