użytkownik niezalogowany
Autor:adiems
MATERIAŁ INTERNAUTY

Populizm i kłamstwa to motyw p

Populizm i kłamstwa to motyw przewodni tej zwycięskiej debaty. Bo co to znaczy?:’Polacy są dumnym narodem”. Czy inne narody nie mają dumy? Nie jest prawdą, że Polacy zawsze źle wychodzili, jeśli obce państwa ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski. Jednym z największych problemów w dziejach Polski było poddaństwo chłopów i pańszczyzna. Nie rozwiązała tego problemu Konstytucja 3-maja, choć powinna to zrobić w obliczu zagrożenia II rozbiorem. Dopiero Prusy, Austria i Rosja zniosły pańszczyznę, częściowo uwłaszczyły chłopów i wprowadziły równość wobec prawa.Dzięki temu w momencie odzyskania niepodległości znaczna cześć chłopów miała swoje nazwiska, swoją godność, obywatelskość i świadomość narodową. Tak było, więc po co kłamać, Pani Premier?