użytkownik niezalogowany
Autor:~Mirek
MATERIAŁ INTERNAUTY

Pompeje – miasto odkryte na nowo

Pompeje, miasto tętniło życiem do 24 sierpnia 79 roku, kiedy to zostało zasypane kilkumetrową lawą i pyłem wulkanicznym przez Wezuwiusza. Zapomniane na kilka stuleci, ponownie odkryte w XVI wieku., powolnie odgruzowane z popiołów. Poddane rekonstrukcji obiekty dawnego miasta są dziś dostępne do zwiedzania.