użytkownik niezalogowany
Autor:~Dariusz
MATERIAŁ INTERNAUTY

Polskie prawo teoretycznie prz

Polskie prawo teoretycznie przewiduje ochronę majątku wspólnego małżonków. Dlaczego po ogłoszeniu upadłości jednego z nich cały majątek wpada do masy upadłościowej? Czy nie uważa Pan, że należałoby to zmienić, aby upadłość jednego z małżonków była w ogóle możliwa bez konsekwencji dla reszty rodziny? Poza tym wierzyciele jednego z małżonków za zwyczaj dążą do wymuszenia podziału majątku, tak aby się na jego części mogli zaspokoić. To znowu koliduje z zasadą jego ochrony. Czy program wyborczy polegający na ochronie i wzmocnieniu praw rodzin nie powinien tej kwestii jakoś uregulować?