Po likwidacji gimnazjów mogą mieć problemy wiejskie zespoły szkół czyli gimnazjum i podstawówka jako jedna placówka oświatowa. Te placówki mogą mieć problem bo bez gimnazjum może być ciężko utrzymać się jako placówka oświatowa bo likwidacja rodzi szereg nowych problemów.