użytkownik niezalogowany
Autor:wij8498
MATERIAŁ INTERNAUTY

PO CO NAM PAŃSTWO

Nie wie tego przecież ekonomia, nie wie nic zupełnie prawo, nie ma najmniejszego pojęcia polityka i obywatel też nic nie wie, a ten przynajmniej powinien wiedzieć.

NIE wie tego przecież ekonomia, nie wie nic zupełnie prawo, nie ma
najmniejszego pojęcia polityka i obywatel też nic nie wie, a ten przynajmniej
powinien wiedzieć.

Dysponujemy więc sporym obszarem, żeby przynajmniej sobie to
swobodnie odpowiedzieć.

Jesteśmy jak wiele innych grupą zamieszkałą na określonym terytorium
i zapewne jesteśmy jej częścią nie z przypadku tylko z uwagi na korzyści
jakie członkostwo grupy nam przynosi, lub powinno nam przynieść.

Spróbujmy te korzyści wymienić.

Bezspornie bezpieczeństwo, udział w majątku grupy, korzystanie
z kontaktów międzyludzkich a więc nasz w tych kontaktach rozwój,
wzajemna pomoc i dzielenie się wiedzą. Angażowanie się w projekty
wymagające współudziału wielu takich jednostek jak my. Możliwość
specjalizacji i podział pracy związanych z naszym życiem od urodzenia
do śmierci. Porządek i sprawiedliwość współpracy członków w grupie.

Jeżeli przyjmiemy, że duża grupa zamieszkująca terytorium to już
namiastka państwa, z tego zarysu powyżej możemy już snuć
domniemania co do istoty jego funkcji, które i nasze Daj Boże winno
spełnić przede wszystkim.

1. Bezpieczeństwo grupy i jej majątku, bezpieczeństwo fizyczne,
majątku i zdrowia jednostek, bezpieczeństwo tych jednostek w zakresie
zabezpieczenia na starość.

2. Zabezpieczenie potrzeb życiowych na minimalnym poziomie,
podstawowego wyżywienia i zdrowia każdej jednostki z uwagi na korzystanie
przez grupę z jej części terytorium. Jest to koncepcja dochodu
podstawowego - w Polsce np. 650 PLN/mies na głowę za 9 000 m2.

3. Umożliwienie rozwoju każdego uczestnika grupy i jego specjalizacji
w funkcjach potrzebnych dla grupy.

4. Duże projekty wewnętrzne i zewnętrzne całej grupy wymagające
współudziału wielu jednostek.

5. Eliminacja działań szkodliwych dla jednostki i dla grupy.

6. Pielęgnacja rywalizacji fair i eliminacja nierównowagi władzy i majątku
gdy struktura wewnętrzna grupy z członkowskiej zaczyna się przekształcać się
w grupową o odmiennych celach/interesach od całej naszej grupy i jednostek.

7. Oparcie wszystkich działań grupy na uzgodnionym modelu życia członka grupy.
Bo na czym innym wszystkie działania naszej grupy można by oprzeć?

Lista funkcji na tyle istotnych może uzasadnić przyjęcie przez naszą terytorialną
wspólnotę zasady ich finansowania przez udział w 50 procentach w wytworzonym
produkcie wspólnym. Z konsekwencją jednak oczekiwania, że nasze terytorialne
państwo zapewni 50 procent zaspokojenia potrzeb jednostek w ramach ich
dochodowego udziału we wspólnocie niezależnie od jego wielkości. Jest miejsce
na rynek.

Mamy więc zasadę - należę do grupy/państwa bo w ramach oddawanych 50 procent
moich owoców pracy, państwo zaspokaja moje 50 procent potrzeb innych, tych których
nie mogę zaspokoić sam.

Uczestniczę świadomie w społecznym 50/50 joint venture.

Ale tu właśnie jest pies pogrzebany. Jakie są w ogóle te potrzeby członka naszej wspólnoty
które pośrednio i bezpośrednio państwo winno zapewniać skoro dzięki temu tylko istnieje.

Nie da się na to pytanie odpowiedzieć bez ustalonego w naradzie całej terytorialnej grupy
MODELU ŻYCIA OBYWATELA.

I jesteśmy tu o krok od określenia celu istnienia państwa ni stąd ni z owąd:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapewnienie realizacji uzgodnionego społecznie modelu życia obywatela
zamieszkującego jego terytorium.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecne życie polityczne, gospodarcze, jakiegokolwiek kraju na świecie nie może
być traktowane poważnie jak długo przyjęty model życia obywatela nie będzie
podstawą myślenia o rzeczywistości i wszelkich państw działań.


I teraz możemy spostrzec jak w XXI wieku w rzeczy tak elementarnej
pozostajemy głupi.