użytkownik niezalogowany
Autor:KSkiba
MATERIAŁ INTERNAUTY

PGNiG ogłasza wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe

Szczelinowanie hydrauliczne, zasobność złóż gazu ziemnego i wykorzystanie nowoczesnych technologii w wydobyciu surowców – to tylko niektóre z tematów dominujących w pierwszej edycji konkursu „Niewyczerpane złoża informacji – najlepsze prace dyplomowe z PGNiG”.

Konkurs na prace dyplomowe to jeden z wielu modułów programu edukacyjnego GeoTalent. Jego adresatami są przede wszystkim studenci i absolwenci kierunków związanych z branżą poszukiwawczo-wydobywczą, którzy mieli okazję połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką doświadczonych ekspertów oraz z zasobami materiałów z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Najlepsi studenci i absolwenci – cenny potencjał dla PGNiG

Konkurs prac dyplomowych w ramach programu GeoTalent został zorganizowany po raz pierwszy, w odpowiedzi na prośby studentów, którzy szukali fachowych materiałów źródłowych i ciekawych danych niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych.Autorzy wyróżnionych prac mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań i przeprowadzonych analiz przed kadrą menedżerską i ekspertami PGNiG podczas Konferencji GeoTalent, która odbyła się 16 listopada 2016 r. w Muzeum Gazownictwa na terenie siedziby spółki w Warszawie.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczelni w kraju, nie tylko dla tych z którymi współpracujemy w ramach programu GeoTalent. To kolejny krok rozwojowy programu. Dodatkową motywacją dla studentów niech będzie też fakt, że w tym roku zatrudniliśmy 10 absolwentów, którzy wykazali się ogromną wiedzą i zaangażowaniem w czasie trwania całego programu – powiedziała Anna Chylińska, Dyrektor Departamentu Kadr PGNiG.

Trudny wybór, wymagające jury

W pierwszym etapie konkursu zadanie studentów polegało na przesłaniu do PGNiG konspektów swoich prac dyplomowych. Kolejnym krokiem była ocena i wybór najlepszych abstraktów przez Komisję Konkursową złożoną z ekspertów  z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz kadry naukowej.

 – Wyłoniliśmy 20 najlepszych prac, choć przyznam szczerze, że stanowiło to dla nas duże wyzwanie. Każdy z otrzymanych abstraktów został przygotowany na bardzo wysokim poziomie. Warto dodać, że dzięki otrzymanym materiałom poznaliśmy, jakimi zagadnieniami z branży obecnie interesują się studenci – przyznała Anna Gołębiowska z Departamentu Strategii PGNiG, kierownik programu GeoTalent.

 

Laureaci z AGH, UAM i Politechniki Warszawskiej

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z 22 prac, które zakwalifikowały się do finału, aż 19 pochodziło z tej uczelni. Prawie połowa ze wszystkich prac konkursowych powstała w oparciu o materiały źródłowe udostępnione studentom przez PGNiG. Komisja Konkursowa wybrała 10 najlepszych prac do zaprezentowania w postaci referatów podczas konferencji, a także 10 kolejnych do zaprezentowania w formie posterów.

W sesji referatów podium zdominowała AGH. Laureatami zostali Magdalena Biernat, Anna Tworóg i Michał Korzec. Z kolei w sesji posterowej zwyciężyli Joanna Szymańska z Politechniki Warszawskiej, Weronika Miklaszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Edyta Mikołajczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wyróżnienia otrzymali Ewa Pstrucha z AGH oraz Agata Śmietana z tej samej uczelni, która dodatkowo zdobyła nagrodę publiczności za poster naukowy. Nagrodę publiczności za referat otrzymał Radosław Budzowski, także z AGH.

GeoTalent to program realizowany od 2013 roku, obejmujący swoim zasięgiem uczelnie: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski. W ramach projektu studenci mogą odbywać praktyki w wybranych oddziałach PGNiG, a także brać udział w specjalistycznych warsztatach.

PGNiG SA  - Departament Kadr, Departament Strategii, Departament Komunikacji