1 listopada to dzień , w którym nie powinniśmy pamiętać tylko swoich bliskich, którzy odeszli, ale i o tych, których bliscy są daleko lub również odeszli. O tych, o których inni już zapomnieli. Przystańmy na chwilę na tych grobach, pomódlmy się. Nich również i oni nie czują się opuszczeni i wiedzą że ktoś o nich pamięta. Zapalmy światełko pamięci...