MATERIAŁ INTERNAUTY

Obwodnica Oświęcimia w programie rządowym. Na długo?

Odcinek drogi ekspresowej S 1 z Bielska-Białej do Mysłowic wraz z obwodnicami Oświęcimia i Bierunia znalazły się nowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Pytanie, czy pozostanie w nim po zmianie władzy?

 

Czterdziestokilometrowy planowany odcinek ma połączyć istniejące juz fragmenty trasy S 1 z Cieszyna do Bielsk-Białej i z Mysłowic do Dąbrowy Górniczej.

Przebieg drogi projektowanej od wielu lat, od początku wywoływał protesty. Ostatecznie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponował nowy wariant, który nazwano hybrydowym. W trakcie projektowania GDDKiA konsultowała przebieg trasy z zakładami górniczymi.

Budowa środkowej części S 1 wiąże się ze stworzeniem dziesięciokilometrowej obwodnicy Oświęcimia, wraz z trzecim mostem, oraz czterokilometrową obwodnicą Bierunia.

Jeśli nikt nie zmieni PBDK, budowa może rozpocząć się w 2018, a zakończyć w 2021 roku.