MATERIAŁ INTERNAUTYNIEZWERYFIKOWANE

Niska emisja

Proszę o sprawdzenie wydatków na likwidację niskie emisji w latach przed 2015r.przez WFOŚiGW.

Proszę o sprawdzenie na przykładzie WFOŚiGW w Katowicach ile środków Fundusz wydawał na dofinansowanie do niskiej emisji przed 2015r.a w chwili obecnej .W związku z tym jak obecny rząd może mówić o programie niskiej emisji.