MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Nieusunięty materiał z kampanii wyborczej

Nieusunięty materiał z kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego. Skarżysko-Kamienna ul.Wileńska przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.Doszło do złamania prawa w myśl ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej7. Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzeniakampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie30 dni po dniu wyborów.Zdjęcie wykonane 14 sierpnia 2010r.