MATERIAŁ INTERNAUTYNIEZWERYFIKOWANE

Nie ma wypłat 500+ w gminie Lu

Nie ma wypłat 500+ w gminie Lubin ,brak środków odpowiada pani urzędnik