użytkownik niezalogowany
Autor:Edic6ah
MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Najlepsze życzenia!!!!

Życzenia napisane symbolami PCS od tych, którzy mówić nie mogą!