użytkownik niezalogowany
Autor:KSkiba
MATERIAŁ INTERNAUTY

Nagroda dla KOGENERACJI za czystsze powietrze dla Wrocławia

Kampania informacyjno-edukacyjna, zrealizowana przez KOGENERACJA S.A. i agencję Komunikacja Plus, została nagrodzona najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w branży Public Relations – i to podwójnie! Dwa Złote Spinacze trafiły do należącej do Grupy EDF Spółki za projekt komunikacji nt. proekologicznych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin.

 

Kampania informacyjno-edukacyjna przeprowadzona we Wrocławiu spotkała się z uznaniem ekspertów Public Relations w ramach największego i najbardziej prestiżowego konkursu branżowego. Głównym założeniem inicjatywy Związku Firm Public Relations jest nagradzanie najlepszych praktyk wyznaczających standardy w zakresie szeroko pojętej komunikacji. W bieżącym roku jury doceniło skuteczność i jakość kampanii zrealizowanej przy udziale spółki należącej do Grupy EDF, dzięki której wrocławianie uzyskali informacje nt.  nowych inwestycji. Projekt okazał się bezkonkurencyjny w dwóch kategoriach: „Przemysł, motoryzacja, transport, logistyka” oraz „Komunikacja antykryzysowa i komunikacja kryzysowa”.

– „Największym wyzwaniem komunikacyjnym, przed jakim stanęliśmy, było przekazanie specjalistycznej wiedzy zróżnicowanym grupom odbiorców w jak najbardziej przystępnej formie. – mówi Anna Kierzkowska-Wincek z KOGENERACJI, należącej do Grupy EDF –  „Podeszliśmy do zadania etapowo, stopniowo i różnymi kanałami, wyjaśniając wszystkim interesariuszom korzyści, jakie przyniosą im nasze nowe inwestycje. Dzięki temu wrocławianie wiedzą dziś, że nowy komin, który jest częścią instalacji odsiarczania spalin, wpływa na poprawę jakości powietrza w mieście.”

W kampanię zaangażowani byli eksperci, m.in. z Politechniki Wrocławskiej, wyjaśniający na łamach prasy, radia i telewizji zasady działania instalacji odsiarczania i odazotowania spalin we wrocławskiej elektrociepłowni. Ponadto KOGENERACJA, samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi partnerami, podjęła się organizacji szeregu niestandardowych działań przybliżających wiedzę nt. przyjaznego środowisku procesu produkcji ciepła i energii elektrycznej.

„Nasze działania zaowocowały tak naprawdę trzema nagrodami: pierwsza to lepsza jakość powietrza we Wrocławiu, druga – większa świadomość i aprobata mieszkańców dla naszych działań. Trzecią jest natomiast podwójny Złoty Spinacz, który jest dla nas potwierdzeniem dobrze zrealizowanego zadania.” – podsumowała Anna Kierzkowska-Wincek.

KOGENERACJA S.A.

KOGENERACJA S.A. należy do Grupy EDF w Polsce. W sezonie grzewczym ogrzewa ok. 60% mieszkań stolicy Dolnego Śląska. KOGENERACJA S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1080,4 MWt. Od 2000 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Należy do prestiżowego grona spółek Respect Index – atrakcyjnych inwestycyjnie, zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Grupa EDF w Polsce

Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach wytwarzania, obrotu i sprzedaży energii oraz usług. W Polsce posiada blisko 10% udziału w rynku energii elektrycznej i 15% w rynku ciepła sieciowego. EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży energetycznej.

Grupa EDF jest w Polsce czołowym producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W Rybniku posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 780 MW.

Poprzez swoje spółki zależne w Polsce: EDF Polska, DK Energy Polska, EDF Fenice Poland, Grupa EDF oferuje społecznościom lokalnym oraz klientom biznesowym szeroki zestaw usług związanych z efektywnością energetyczną. EDF oferuje również sprzedaż energii elektrycznej i usługi dużym klientom biznesowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

Grupa EDF

Grupa EDF, istotny uczestnik transformacji energetycznej, jest firmą zintegrowaną, działającą w dziedzinach wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług energetycznych. EDF jest światowym liderem energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym obejmującym elektrownie atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne. Grupa pośredniczy w dostawie energii i usług do 37,8 mln klientów, w tym 28,3 mln we Francji. W 2015 roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 75 mld euro, z czego 47,2% wypracowano poza Francją. EDF jest notowany na paryskiej giełdzie.