Zamknięty

Pisze o tym:

64 reporterów

Dodano:

64 materiały

"Na lekcje hiszpańskiego, na wakacje". Na co wydacie środki z programu Rodzina 500 plus?

1 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus. W gorącym temacie Kontaktu 24 pisaliście, na co zamierzacie przeznaczyć pieniądze z rządowego programu.

"Na lekcje hiszpańskiego, na wakacje". Na co wydacie środki z programu Rodzina 500 plus?

Na co wydacie środki z programu Rodzina 500 plus? Źródło: Shutterstock

Wniosek można złożyć na sześć sposobów: drogą pocztową, osobiście w punkcie dedykowanym przez gminę do obsługi tego programu w miejscu naszego zamieszkania (urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych) oraz za pomocą czterech kanałów w internecie (Platforma Empatia, PUE ZUS, ePUAP, elektroniczne systemy bankowe).

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł brutto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł brutto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a wsparciem będzie objętych 3,7 mln dzieci.

Po rozpoczęciu prac nad rządowym projektem zadawaliście wiele pytań dotyczących programu Rodzina 500 plus.

Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W przypadku małżeństw, które w grupie do 18 lat mają jedno dziecko, a ich dochód przekracza 800 zł na osobę w rodzinie, świadczenie zostaje utracone. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia.

Program Rodzina 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego. Będą mogły więc z niego skorzystać także osoby zamożne.