MATERIAŁ INTERNAUTY

Mimo gorąca i suszy kozak czerwony pojawił się w trawie