użytkownik niezalogowany
Autor:MTymorek
MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Międzynarodowy Projekt LivOrg – Newsletter

Szczegóły na temat najnowszych działań realizowanych w ramach projektu LivOrg dostępne są pod linkiem http://www.iped.pl/pliki/newsy/20140624/LivOrg-Newsletter_1-PL.pdf

 

 

LivOrg. Projekt realizowany w ramach Programu Lifelong Learning rozpoczął się 1.12.2013 r., a jego zakończenie planowane jest 30.11.2015

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w obszarze ekologicznego rolnictwa w celu zwiększenia jego konkurencyjności, usprawnienia systemu produkcji i spełnienia oczekiwań całego sektora w Unii Europejskiej. W ramach partnerstwa LivOrg współpracujemy z instytucjami i organizacjami z Włoch, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Grecji i Polski.

CELE szczegółowe projektu:

- Rozszerzenie działalności sektora i umiejętności budowania sojuszy dla efektywnej współpracy

- Opracowanie i wdrożenie specjalistycznych programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem ram EQF i ECVET pozwalających na transfer umiejętności rolników ekologicznych pomiędzy państwami UE

- Poprawe jakości systemów kształcenia poprzez rozwój innowacyjnych treści, metod i procedur w ramach systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynkowe

- Wspieranie rozwoju ducha przedsiębiorczości w ramach dwóch ścieżek rozwoju:

 

* Innowacyjne rodzinne przedsiębiorstwa rolnictwa ekologicznego;

* od tradycyjnego rolnictwa do rolnictwa ekologicznego.

 

Projekt skierowany jest do rolników zarówno tych, którzy prowadzą działalność ekologiczną, jak  i tych z działalnością tradycyjną, studentów, bezrobotnych, szkół średnich i wyższych, instytutów zajmujących się certyfikacją żywności ekologicznej, organizacji rolniczych, izb gospodarczych rolniczych, związków producentów rolnych i rolników oraz instytucji publicznych wszystkich szczebli, organizacji pozarządowych i konsumentów.