MATERIAŁ INTERNAUTY

Miasta Opolszczyzny - Byczyna - Gotycki kościół ewangelicki św. Mikołaja (XIV w.)

Materiał wykorzystany w serwisie
Materiał wykorzystany w serwisie

Wykorzystany w serwisie

Pierwsze wzmianki o kościele św. Mikołaja pochodzą z 1283 r. Obecny budynek wzniesiono w XIV w. Był trzykrotnie odnawiany: w połowie XV w. (po najeździe husytów), oraz w latach 1790-1791 i 1886-1888. Po ostatniej przebudowie otrzymał neogotycki wystrój wnętrza. Polichromia pochodzi z 1930 r. Z wyposażenia kościoła zachowały się: obraz pastora Albrechta Opali z 1560 r. oraz gotycki krucyfiks z 1 poł. XVI w. W kruchcie kościoła umieszczono tablicę pamięci ofiar II wojny światowej ufundowaną przez byłych mieszkańców, żyjących obecnie w Niemczech.