MATERIAŁ INTERNAUTY

Miasta Opolszczyzny - Byczyna - Barokowy katolicki kościół parafialny

Wybudowany został w 1767 r., na miejscu zniszczonego przez pożar w 1757 roku kościoła o konstrukcji szkieletowej.Wieża kościoła, której budowę ukończono w 1782 r., zwieńczona jest baniastym hełmem krytym blachą.Wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII-XIX wieku i należą do niego m.in. zabytkowe ołtarze i barokowa chrzcielnica.