Temat w toku

Pisze o tym:

0 reporterów

Dodano:

0 materiałów

Matura 2023. Czekamy na Wasze wrażenia, opinie i wspomnienia

4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. Absolwenci szkół ponadpodstawowych rozpoczęli je, jak co roku, egzaminem z języka polskiego. W następnej kolejności obowiązkowych sprawdzianów był język obcy i matematyka. Jak wyglądają lub - jeśli maturę macie już dawno za sobą - wyglądały Wasze przygotowania do egzaminu dojrzałości? Które przedmioty wybraliście, a - gdyby była taka możliwość - jak wybralibyście dzisiaj? Redakcja Kontaktu 24 czeka na Wasze historie, rady i wrażenia.

Matura 2023. Czekamy na Wasze wrażenia, opinie i wspomnienia

Matura 2023. Czekamy na Wasze wspomnienia, rady i wrażenia

 

W środę 4 maja 2023 roku o godzinie 9 rozpoczęły się matury 2023.

Tegoroczne egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach: absolwenci liceów ogólnokształcących, to pierwszy rocznik, który uczył się w 4-letnim liceum zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule. Podczas gdy absolwenci techników, będący ostatnim rocznikiem 4-letniej szkoły, uczącym się według poprzedniej podstawy programowej, więc podejdą do matur w starej formule, podobnie jak absolwenci szkół branżowych II stopnia.

WIĘCEJ O TEGOROCZNYCH MATURACH CZYTAJ NA TVN24.PL

Każdy maturzysta, niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły, musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Dodatkowo każda osoba przystępująca do egzaminu dojrzałości musi wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale chętni, którzy chcieliby sprawdzić się w większej liczbie dziedzin, mogą wybrać łącznie sześć takich ponadprogramowych egzaminów. Maturzystów czekają także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego oraz obcego.

O MATURACH 2023 CZYTAJ RÓWNIEŻ W TVN24 PREMIUM

Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Wyniki z przedmiotów dodatkowych nie mają progów zaliczeniowych, ale służą do rekrutacji na studia.

Jak wyglądały Wasze przygotowania do matury? Czy podołaliście tegorocznym zadaniom? Których tematów obawiacie się najbardziej, a na które liczycie? Jeśli maturę macie już dawno za sobą - jak ją zapamiętaliście? Jakich rad udzielilibyście tegorocznym maturzystom?

Redakcja Kontaktu 24 czeka na Wasze relacje, wrażenia i wspomnienia.