MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Marzec w Hornsundzie – pogodny i mroźny

Marzec 2013 roku w Hornsundzie był miesiącem wyjątkowo chłodnym, gdyż jego średnia temperatura -13,6˚C jest o ponad 3˚C niższa, niż średnia z wielolecia 1978-2012. Zanotowano aż 18 dni bardzo mroźnych, z temperaturą maksymalną niższą lub równą -10,0˚C. Minimum temperatury przypada na 5 marca (-25,2˚C) i jest to najniższa temperatura zmierzona podczas pobytu XXXV Wyprawy Polarnej PAN. Warto dodać, że tego dnia dodatkowym czynnikiem ochładzającym był silny i porywisty wiatr, przekraczający momentami 20 m/s, obniżając temperaturę odczuwalną do -50˚C. W tych ekstremalnych warunkach została odprawiona msza święta na Przylądku Wilczka, gdyż do Hornsundu zawitali duchowni. Miesięczne maksimum temperatury przypadło na 27 marca, kiedy zanotowano -0,9˚C. Przez większość marca utrzymywała się w Hornsundzie pogoda wyżowa, z małym zachmurzeniem, co przełożyło się na bardzo niską sumę opadów atmosferycznych – zaledwie 1,8 mm, co stanowi 6% normy opadowej z wielolecia. Należy jednak zauważyć, że w całym miesiącu odnotowano aż 14 dni z opadem, jednak albo był to opad mało wydajny, albo towarzyszył mu silny wiatr, uniemożliwiający gromadzenie śniegu w deszczomierzu. Najwyższą dobową sumę opadu zmierzono 26 marca – 0,6 mm. Pokrywa śnieżna zalegała na gruncie przez cały miesiąc, a maksimum jej wysokości zmierzono 28 i 29 marca – 20 cm. Marzec był miesiącem pogodnym, na co wskazuje suma usłonecznienia, która wyniosła 112,9 godzin, czyli ponad 20 godzin więcej niż wynosi średnia wieloletnia. Z kolei średnie zachmurzenie wyniosło 50%, przy średniej 66%. Podobnie jak w lutym, tak i w marcu obszar Spitsbergenu znajdował się przeważnie w strefie wysokiego ciśnienia. Na przełomie II i III dekady miesiąca w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie utrzymywał się ośrodek wyżowy o nazwie JILL, który przyniósł rekordowo wysokie wartości ciśnienia atmosferycznego. 20 marca o godzinie 15 UTC zanotowano 1055,5 hPa, co jest absolutnym maksimum w historii pomiarów tego parametru w Hornsundzie. Średnie ciśnienie w marcu wyniosło 1022,8 hPa, czyli o ponad 15 hPa więcej niż średnia z okresu 1978-2012. Warto dodać, że w ciągu całego miesiąca ciśnienie ani razu nie spadło poniżej 1000 hPa. Marzec 2013 roku należy zaliczyć do miesięcy wietrznych, mimo że średnia prędkość wiatru (7,3 m/s) jest niewiele wyższa od średniej wieloletniej. Zanotowano aż 23 dni z silnym wiatrem, co przełożyło się na częste występowanie zamieci śnieżnych. Dni z niską zamiecią było 13, a z wysoką 7. Najsilniejszy poryw wystąpił 18 marca – 33 m/s. Z pozostałych zjawisk w marcu zanotowano 12 dni z zamgleniem, 11 z zorzą polarną, 5 z halo słonecznym i 3 z iryzacją. /Maciej Benedyk/