MATERIAŁ INTERNAUTY

Liceum ukończyłam kilka lat te

Liceum ukończyłam kilka lat temu, ale nadal brakuje mi lekcji języka polskiego. Nauczycielka zaszczepiła we mnie miłość do polskiego romantyzmu i utwierdziła mnie w przekonaniu, że pojedynek wieszczów powinien wygrać Słowacki. Teraz co jakiś czas odwiedzam swoją dawną szkołę, aby wymienić się z polonistką ciekawymi lekturami – już jako magistra filologii polskiej. Decyzję o kierunku studiów ułatwiła mi właśnie ona - moja Kapitanka :)