MATERIAŁ INTERNAUTY

Letnie przesilenie (Midsumer) na Ślęży

Ślęża - góra kultu pogańskiego wciąż przyciąga wielu ciekawskich i tych, którzy tęsknią za kulturą przedchrześcijańską. W tym roku na szczycie Ślęzy spotkały się chrześcijaństwo z pogaństwem. Bardzo kulturalnie i pokojowo.