MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Kielce: Bezkarni gapowicze i darmowa komunikacja miejska. Wyrok nieprawomocny unieważnia cennik opłat za bilety.

Ten sam kielczanin, który wygrał już z ZTM w sprawie nielegalnego przerzucania odpowiedzialności na osoby przewożące rower w autobusie, tym razem przeszedł sam siebie i doprowadził do uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny całego cennika biletów ZTM oraz postanowień określających wysokość opłat dodatkowych za jazdę bez biletu.

Mimo tego, że na razie wyrok sądu jest nieprawomocny to gapowicze już teraz mogą czuć się bezkarni, gdyż decyzją organu władzy sądowniczej opłaty w cenniku komunikacji miejskiej zostały ustalone niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Sąd podważył także punkt w uchwale mówiący o kontrolerach biletów, uzasadniając, że używane określenie "nałożenie" opłaty, sugeruje, że kontroler biletów pozostaje w stosunku władczym w odniesieniu do pasażera i zarazem stawia kontrolera biletów na równi z funkcjonariuszami publicznymi. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie stanowi mandatu karnego, a kontroler biletów będący pracownikiem cywilnym, nie jest uprawniony do "nakładania" opłaty." Co za tym idzie nie możemy dostać mandatu od kontrolera biletów.

 

Wyrok sądu jest nieprawomocny, Zarząd Transportu Miejskiego zamierza wnieść o kasację, gdyż jak twierdzi sąd się zbytnio pospieszył, ponieważ uznał nieważność całego paragrafu dotyczącego cen biletów, a uzasadnił tylko opłatę dodatkową.

 

Kielce czekają ogromne straty finansowe w przypadku podtrzymania wyroku.

 

Orzeczenie sądu: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F630C8311