użytkownik niezalogowany
Autor:MTymorek
MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Jak powstrzymać młodzież przed opuszczaniem szkoły?

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” rozpoczął właśnie kolejny etap projektu pt. RAPPORT. Celem projektu jest zapobieganie wczesnemu opuszczaniu szkół przez młodzież. Rapport realizowany jest obecnie w 8 krajach Unii Europejskiej (Polska, Grecja, Hiszpania, Węgry, Irlandia, Szwajcaria, Wielkiej Brytania oraz Włochy).


Jednym z ważnych powodów wczesnego opuszczania szkoły jest spadek motywacji do nauki związany z niepewnością, czy ukończenie szkoły rzeczywiście pomoże znaleźć pracę. Młodzi ludzie, którzy są najbardziej narażeni na wczesne opuszczenie szkoły, jednocześnie znajdują się w takiej sytuacji socjalnej, psychologicznej lub ekonomicznej, w której natychmiastowe korzyści wynikające z podjęcia pracy wydają się większe niż odległe w czasie korzyści związane z ukończeniem podstawowej ścieżki edukacyjnej.

Projekt Rapport został stworzony aby zapobiegać wczesnemu opuszczaniu szkół przez młodzież, ukazywać korzyści z kontynuowania edukacji oraz konsekwencje  i wpływ jaki na nasze życie ma wybranie odpowiedniej drogi edukacji. Celem jego jest również poprawienie polskich statystyk związanych z rezygnacją z edukacji w Polsce. Od początku realizacji projektu Rapport organizacje realizujące projekt z 8 krajów UE pracowały nad materiałami, które mają pomóc w realizacji wymienionych celów, dopasowując materiały do specyfiki problemu w poszczególnych krajach. W tej chwili jesteśmy na etapie testowania stworzonych materiałów filmowych.” – mówi Paulina Bednarz koordynator projektu Rapport.

W ramach projektu zostały stworzone filmiki dostępne na kanale YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PL_GWXuwOQfYkPkonA1cEFl0P5vMqiTe6z uszeregowane  trzech kategoriach:

  • „Historie równoległe” – filmy ukazujące historie osób które porzuciły edukację ale również tych którzy ukończyli szkołę i poszli na studia – celem tych materiałów jest uświadomienie ryzyka wykluczenia społecznego, ubóstwa i odcięcia możliwości dalszego rozwoju w przypadku porzucenia edukacji poprzez konfrontację odmiennych dróg edukacyjnych.
  • „Druga szansa”- filmy mają na celu pokazanie zalet alternatywnej ścieżki rozwoju, jaką jest edukacja zawodowa. Decyzja o porzuceniu edukacji instytucjonalnej  nie jest wyrokiem i może otwierać nowe możliwości, takie jak szkoła prywatna, kształcenie zawodowe lub staże czy praktyki.
  • „Zawody” - filmiki informacyjne przedstawiające charakterystykę popularnych i pożądanych zawodów w naszym kraju, wraz ze ścieżką edukacyjną i możliwością odbycia praktyk zawodowych.

Na potrzeby projektu, przygotowana została także prezentacja, w której można znaleźć informacje o sposobach podnoszenia kompetencji zawodowych, odbywania staży praktyk zawodowych oraz możliwościach studenckiej wymiany międzynarodowej.

Obecnie trwają działania ewaluacyjne, czyli sprawdzenie jak stworzone materiały „działają” na młodzież ale również jaką opinie na ich temat mają rodzice, osoby pracujące z dziećmi w wieku szkolnym, pedagogowie, a także jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe związane z tematem edukacji. Wszystkie osoby, które wezmą udział w testowaniu projektu będą wypełniały ankietę, która pozwala na ocenę polskich materiałów oraz filmów z pozostałych krajów zaangażowanych w projekt. Ankietowani będą oceniać projekt z wspomnianych 3 kategorii: historie równoległe, druga szansa i staże. Ocena będzie obejmowała m.in. zainteresowanie historią, zrozumiałość przekazu filmików, wzbudzanie emocji w odbiorcy, a także sprawy techniczne takie jak czas trwania nagrania, jakość nagrania, czy zrozumiałość napisów.

Po testach materiały filmowe zostaną bezpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym ośrodkom.

 

Aby wziąć udział w testowaniu projektu prosimy o kontakt: Paulina Bednarz pbednarz@fairplay.pl; tel: 509 912 353

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie: www.iped.pl oraz www.rapport-llp.eu