użytkownik niezalogowany
Autor:~Banita
MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Interwencja policji na marszu kobiet

Materiał wykorzystany w serwisie
Materiał wykorzystany w serwisie

Wykorzystany w serwisie

Policja nie potrafi odpowoedziec na proste pytania i stosuje sile zamiast konwersacji