użytkownik niezalogowany
Autor:KSkiba
MATERIAŁ INTERNAUTY

Eksperci ostrzegają przed budową kopalni odkrywkowej

Budowa kopalni odkrywkowej w południowo-zachodniej Wielkopolsce oznaczać będzie nieodwracalne konsekwencje dla stosunków wodnych, środowiska naturalnego, rynku pracy i rolnictwa – to główne wnioski płynące z konferencji eksperckiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczość dla Ekologii. O zagrożeniach, jakie dla regionu niesie eksploatacja węgla brunatnego, dyskutowali naukowcy, samorządowcy i lokalni przedsiębiorcy.

Plany budowy kopalni odkrywkowej na terenach powiatów gostyńskiego i rawickiego były tematem konferencji „Złoże Oczkowice - rozpoznanie i diagnoza skutków eksploatacji - scenariusz grozy dla południowo-zachodniej Wielkopolski”, która odbyła się w Centrum Integracji Europejskiej w Rokosowie. Z zaproszenia Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii skorzystali m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, senator RP Marian Poślednik, starostowie: gostyński, leszczyński, kościański i rawicki, wójtowie gmin Pakosław, Piaski, Pępowo oraz burmistrzowie Krobi, Kobylina, Jutrosina, Krzywinia, Borku Wielkopolskiego, Miejskiej Górki i Gostynia oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. W konferencji wzięli również udział naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Dom oraz lokalni przedsiębiorcy.

- Było to kolejne z cyklu spotkań, w trakcie których przedstawiamy zagrożenia w oparciu o najnowsze analizy i badania, jakie wiążą się z budową kopalni odkrywkowej w naszym regionie - mówi Leszek Wenderski, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii. - Chcemy w sposób spokojny i merytoryczny, w oparciu o obiektywne dane naukowe, przedstawiać wszystkie argumenty za i przeciw tej inwestycji. Decyzję o budowie kopalni, która na wiele pokoleń zmieni charakter tej części Wielkopolski, można podjąć wyłącznie znając rachunek potencjalnych zysków i realnych strat.

W trakcie konferencji eksperci przedstawili aktualny stan badań nad wpływem kopalni odkrywkowej na środowisko naturalne, rolnictwo i lokalny rynek pracy. Prof. dr hab. Jan Przybyłek z Instytutu Geologii UAM przedstawił niepokojące prognozy dotyczące wpływu odwodnienia odkrywki na stosunki wodne panujące w regionie. - Inwestycja oznaczać będzie m.in. bezpowrotne zniszczenie zbiorników słodkich wód podziemnych na terenie złoża oraz znaczące obniżenie poziomu wód gruntowych - mówił naukowiec, przedstawiając rezultaty najświeższych badań, które przeprowadził wspólnie z prof. dr. hab. Józefem Górskim z Instytutu Geologii UAM i dr. Stanisławem Dąbrowskim Biura Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych Hydroconsult.

Dr Benedykt Pepliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreślał, że to właśnie na terenie powiatów gostyńskiego i rawickiego znajdują się jedne z najlepiej rozwiniętych w kraju gospodarstw rolnych. - Wartość strat w rolnictwie i przetwórstwie, spowodowanych budową odkrywki, wskazuje jednoznacznie, że nie ma ona uzasadnienia ekonomicznego i jest szkodliwa nie tylko dla interesów lokalnej gospodarki, ale również dla całej Polski -wyjaśniał dr Pepliński. Wtórował mu dr hab. Krzysztof Kujawa z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, podkreślając wartość przyrodniczą tych terenów na przykładzie mieszkających tam gatunków ptaków. – Są to gatunki o wysokim priorytecie ochronnym w Europie. Eksploatacja węgla brunatnego oznaczać będzie zmniejszenie ich populacji oraz spadek różnorodności biologicznej regionu. Czy można w tym przypadku mówić o rozwoju zrównoważonym, który jest naszym konstytucyjnym prawem? – pytał.

O negatywnym wpływie odkrywki na rozwój południowo-zachodniej Wielkopolski mówił także Mateusz Krygier z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. – Choć eksploatacja węgla brunatnego jest działalnością o charakterze czasowym, to skutki wynikające z tej formy działalności bezpowrotnie zmienią wyjątkowy w skali regionu charakter tej części województwa - przestrzegał w swoim wystąpieniu ekspert. Z kolei Robert Kubiak z firmy Pudliszki przedstawił ekspertyzy, z których wynika, że budowa kopalni oznaczać będzie dla jego przedsiębiorstwa straty rzędu nawet 800 milionów złotych na przestrzeni 10 lat.

Stowarzyszenie Przedsiębiorczość dla Ekologii planuje następne spotkania, podczas których będzie przedstawiać wyniki kolejnych badań i analiz dotyczących konsekwencji budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce.